Dialogdesign

Vi skiljer mellan samtalsledning och dialogdesign. Den som designar dialogen ansvarar för beslut om processen. Det kan innebära vilka möten som behövs, vilka som behöver prata med vilka och vad dialogerna bör handla om.